Mesleki Yeterlilik Belgesi

CUBO, USTALARININ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SPONSOR OLMAKTADIR.

Değerli CUBO ustaları. CUBO, ustalarının Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları için, üzerine düşen sosyal sorumluluğu yerine getirerek, Ustaların sınav ücretinin teminatını karşılamaktadır. CUBO ülkemizde nitelikli işgücünün gelişmesini ve inşaat alanındaki uygulamaların Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalarca yapılmasını desteklemektedir. Proje kapsamında belge almak için başvuran ustalarımız, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu Meyem Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlarına katılırlar. Sınavlarda başarılı olan ustalarımız, Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Bilindiği gibi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca belirlenen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan işçilerin şantiye sahalarında çalışması yasaklanmıştır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve

rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü

istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın

yükselmesini de destekler.

Bireyler İçin Avantajları;

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe

başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir. Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel

gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale

geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajları;

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik

imkânlarından yararlanabilmektedir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda

kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren

belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup,

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki

ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine

sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Ustalarımız CUBO sponsorluğunda, Mesleki Yeterlilik Belgelerini, İnşaat Boyacısı, Sıvacı, Seramik

Karo Uygulayıcısı ve Isı Yalıtım meslekleri olmak üzere dört yeterlilikte alabilirler.Projemizden

yararlanarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımızın sınav ücretine karşılık gelen teminat

tutarı CUBO tarafından karşılanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön

başvurularını sitemiz üzerinden yaparak süreçlerini başlatırlar. Ön başvurusu alınan ustalarımız,

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından aranarak süreç hakkında bilgilendirilir ve başvuru

süreci tamamlanır. Başvuru sürecini tamamlayan ustalarımıza sınav tarihi ve saati bildirilir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen teorik ve

performansa dayalı sınavlar sonrasında başarılı olan ustalarımıza, Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

SINAV TARİHİ VE SAATİ NASIL BELİRLENİR?

Sınav tarihi ve saati belge almak için başvuru yapan ustalarımızla birlikte belirlenir. Sınava katılarak

başarılı olan adaylara MYK tarafından düzenlenen belgeleri, yetkili kuruluş tarafından imza

karşılığında teslim edilir.

SINAVA GELİRKEN YANIMIZDA HANGİ ARAÇ GEREÇLER BULUNMALIDIR?

Sınava girecek ustalarımızın, sınava gelirken yanında kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet veya

pasaport) bulunması zorunludur. Bunun dışında sınav için gerekli olan tüm araç gereç ve dokümanlar

sınav merkezinde mevcuttur.

SINAVDA ADAYA KAÇ HAK VERİLİR?

Sınavlarda adayların her bir bölüm için ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 hakkı vardır. Örneğin uygulama sınavını geçerek sadece yazılıdan başarısız olan bir aday, bir sonraki hakkında sadece yazılıdan sınava girer ve başarılı olduğunda belgelendirme hakkı kazanır.

ÖN BAŞVURU

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarına ön başvuru için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Mesleki Yeterlilik Belgesi ön başvurusu (Link: http://meyem.com.tr/basvuru-bireysel.html)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (Link: https://www.myk.gov.tr/ )

Online

Kataloglar

Tüm yaşam alanlarında, içten dışa

tabandan tavana çözümler sunarak, keyif dolu mekanlar yaratıyoruz.

Cubo Boya bir Başergün A.Ş. kuruluşudur. © 2019.